Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2020.

Velisoft B.V. (hierna: Velisoft) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Gebruik van persoonsgegevens
Velisoft verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Betaalgegevens;
  • Kvk-nummer en btw-nummer;
  • Inloggegevens;
  • Overige gegevens die u zelf actief aan ons verstrekt.

Doel en grondslag van de verwerking
Velisoft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Velisoft neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@velisoft.nl.

Wij hebben de volgende maatregelengenomen om u persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS is een beveiligde internetverbinding. U kunt deze herkennen aan het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of zijn bedoeld om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
- DNSSEC is een extra beveiliging die voorkomt dat u wordt omgeleid naar een vals IP-adres.

Bewaartermijn
Velisoft bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Voor de gegevens die op grond van de belastingwetgeving moeten worden bewaard, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Velisoft verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Op de website van Velisoft wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over het gebruik van deze cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt aan Velisoft, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velisoft en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen door telefonisch contact met ons op te nemen via 085 - 124 7555. Om er zeker van te zijn dan het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u meent dat Velisoft uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens
Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact wil opnemen met Velisoft, kunt u dat doen via onderstaande contactgegevens.

info@velisoft.nl
085 - 124 7555
Schootsvel 7M, 1671 NW Medemblik