Velisoft

De 'Contact' functie is een game-mode in Shindra Duel Adventures die de mogelijkheid geeft jouw gegevens over te zetten naar uitbreidingen die een andere titel bij zich dragen. (Zodra deze beschikbaar zijn.) De functie is speciaal bedacht en gemaakt om alvast voorbereid te zijn op een mogelijk uitbreidingspakket waarmee je jouw team kan overzetten naar een andere game.

Zolang alleen Shindra Duel Adventures de game is die de titel 'Shindra Duel' kent op deze website, kun je nog niks met deze functie. Zodra er wel een uitbreidingspakket voor Shindra Duel Adventures beschikbaar is, is het aan te raden de volgende stappen te volgen.

Stap 1


Download het uitbreidingspakket van de Velisoft website en zet deze op een locatie van je computer. Open beide mappen en start als eerst Shindra Duel Adventures op en laad de save-file met de monsters die je wilt overzetten naar het uitbreidingspakket.

Stap 2


Ga naar het hoofdmenu (via de Q-knop) en kies voor 'Contact'. Je komt in het Contact menu, kies hier voor 'Starten'. Je zult nu je spel op moeten slaan. Onthoud op welke file je het spel opslaat. Je keert terug naar het hoofdmenu.

Stap 3


Sluit Shindra Duel Adventures weer af en open de map van de uitbreiding van Shindra Duel Adventures. Heb je bijvoorbeeld je gegevens op file 2 van de game opgeslagen, knip of kopieer dan het bestand 'Save2.rvdata'.

Stap 4


Plak dit bestand in de map van het uitbreidingspakket. Open de game van het uitbreidingspakket en kies voor 'Laden' in het titelscherm. Laad nu file 2. (Of een andere file als je het op een andere file hebt opgeslagen.) Als alles goed is gegaan, start het spel met jouw gegevens.